NAROZEN
1977 ve Frýdlantě
 
STUDIUM
1992 - 1996  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod 
1996  Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou
1997 - 2003  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Sklo v architektuře (magisterské studium u prof. Mariana Karla)
2001  Akademie für Kunst und Design, Halle, SRN
2015 - 2019  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu (doktorské studium u doc. Daniela Hanzlíka)
 
ZAMĚSTNÁNÍ
2003 - 2004  civilní služba (SUPŠS  a VOŠ v Turnově)
2004 - 2005  Preciosa s.r.o.  Jablonec nad Nisou
2006 - odborný asistent v ateliéru Vizuální komunikace, Fakulta umění a architektury, Katedra umění, Technická univerzita v Liberci
 
VYBRANÉ VÝSTAVY
1996    "Venezia Aperto Vetro",  Benátky
1998    Ledeburské zahrady,  Praha
2000    "Komunikace", galerie Kaskáda, Bílina
2001    "Přechodné úkazy",  Zahrady pražského hradu / Belvedér,  Praha
2003    "Možná spojení", České centrum, Londýn
2003    "281 m", Galerie Václava Špály, Praha
2004    Loucký klášter, Znojmo
2005    "Enter", jezuitská kolej Univerzity Palackého, Olomouc
2008    "Absence v záznamu", Galerie Václava Špály, Praha
2010    "Vrstvení jako možnost instalace", Galerie DADS, Liberec
2011    "Znárodnění všech vizuálních hodnot", Galerie DADS, Liberec
2012    "První salon malby", DOX, Praha
2013    "Jedenáct / Včetně vloženého obsahu", Galerie města Pardubic, Pardubice
2013    "> 20 000 Hz", Náměstí T.G.M., Ostrava
2014    "Jedenáct / Plovoucí a průběžné", bazilika Sv. Antonína Paduánského, Sokolov
2014    "Bez signálu", Šroubárna, Železný Brod
2015    "Cargo / Čený dým na bílém pozadí", Galerie die Aktualität des Schönen, Liberec
2015    "Cargo II / Cestovní prostor", Kunstverein Trier Junge Kunst, Trier
2016    "Zpátky do budoucnosti / Opakovaná změna", Severočeské muzeum, Liberec 
2017    "Art Week + Objekt Liberec / 898/1", Clam-Gallasovský park, Liberec
2017    "Stavy mysli - Obměny a intervence / Situace 0", GASK, Kutná Hora
2017    "Zaostřeno na neurčito / Prostory blíže neurčitelné hloubky", Topičův salon, Praha
2018    "Art Week / Se zřetelem k výkladu", Revoluční 66/2, Liberec
2020    "25/947/24520 / V místě bydliště", Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2020    "Dream Team / Cestovní prostor 2", virtuální projekt FUD (Armaturka, Ústí nad Labem)
2020    "Iluzivní prostor / Na první pohled", Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2021    "Liberecká smršť / Modelové situace" ,Kunst Hala, Liberec - Kateřinky
2021    "Na první pohled / (A)void Gallery, náplavka Rašínovo nábřeží, Praha 
2022    "Vně pozornosti" / Adjust, Oblastní galerie Liberec, Liberec


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2002    Ústav Makromolekulární Chemie  AV ČR,  Praha  (s Alešem Jírovcem)
2003    "Osa místa", zahrada Grábovy vily,  Praha
2007    "Axis", Galerie die Aktualität des Schönen, Liberec 
2015    "V základním režimu", Oblastní galerie Liberec / SET galerie, Liberec
2019    "<bez předmětu>“, Dům umění Ústí nad Labem
2019    "Stín bodu“ White Room, Pragovka Gallery, Praha (s Danielem Hanzlíkem)
2019    "Případné projevy“, Cube x Cube Gallery, Kryštofovo Údolí - Novina
2021    "Bezpředmětný prostor", Galerie Pecka,  Praha (s Janem. Stolínem)
2022    "Horizont události", Galerie AMB (Sbor kněze Ambrože), Hradec Králové
           
KONTAKTNÍ ÚDAJE
prokesjaroslav@centrum.cz
facebook


-------------------------------------------------------------------

BORN
12th December 1977; Frýdlant (Czech Republic)  

EDUCATION
1992–1996 Secondary Glass School of Applied Arts, Železný Brod
1996 Secondary School of Applied Arts and Vocations College, Jablonec nad Nisou
1997–2003 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, studio Glass in Architecture (Master’s degree study under Professor Marian Karel), Prague
2001 University of Art and Design in Halle, Germany
2015–2019 Jan Evangelista Purkyně University, Faculty of Art and Design (Doctoral degree study under Senior Lecturer Daniel Hanzlík), Ústí nad Labem  

CAREER
2003–2004 civilian service (SUPŠS and VOŠ in Turnov)
2004–2005 Preciosa s.r.o. (glass manufacturer), Jablonec nad Nisou
2006–present assistant professor at Department of Visual Communication – Digital Media (later Creation in Public Space), Art Department, Faculty of Art and Architecture, Technical University Liberec  

SOLO EXHIBITIONS
2002 Light Fields, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague (with Aleš Jírovec)
2003 Axis of the Room, Grab’s Villa garden, Prague
2007 Axis, Galerie Die Aktualität des Schönen…, Liberec
2015 In the SETup Mode, Regional Gallery Liberec, Galerie SET, Liberec (curator Jan Stolín
2019 Ústí nad Labem House of Arts, Ústí nad Labem (curator Adéla Machová)
2019 Shadow of the Point, White Room, Pragovka Gallery, Prague (with Daniel Hanzlík)
2019 Potential Manifestations, Cube × Cube Gallery, Kryštofovo Údolí – Novina
2021 Pointless space, Pecka Gallery, Prague (with Jan. Stolín) 

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
1996 Venezia Aperto Vetro, Venezia
1998 The Ledeburg Gardens, Prague
2000 Communication, Kaskáda Gallery, Bílina
2000 Louka Monastery, Znojmo
2001 Transient Phenomena, Prague Castle Gardens and Belveder, Prague
2003 Potential Connections, Czech Centre, London
2003 281 m2, Václav Špála Gallery, Prague
2005 Enter, Jesuit College, Palacký University, Olomouc
2008 Absence Recorded, Václav Špála Gallery, Prague
2010 Layering as a Way of Installing, Galerie DADS, Liberec
2011 Nationalization of All Visual Values, Galerie DADS, Liberec
2012 The First Salon of Paintings, DOX, Prague
2013 Eleven, City Gallery Pardubice, Pardubice
2013 > 20 000 Hz, T. G. M. Square, Ostrava
2014 Eleven II, Church of Saint Anthony of Padua, Sokolov
2014 Seš-lost?, Screw Works, Železný Brod
2015 Cargo, Galerie DADS, Liberec
2015 Cargo II, Kunstverein Trier Junge Kunst, Trier
2016 Back to Future, North Bohemia Museum, Liberec
2017 Art Week + Object Liberec, Clam-Gallas park, Liberec
2017 States of Mind / Behind the Picture – Variations and Intervention, GASK, Kutná Hora
2017 Focused on the Indefinite, Topič Salon, Prague
2018 Art Week, Revoluční 66/2, Liberec
2020 25/947/24520, Jaroslav Fragner Gallery, Prague
2020 Dream Team, Armaturka, Ústí nad Labem
2020 Illusive Space, Jaroslav Fragner Gallery, Prague
2021 Liberecká smršť, Kunst Hala, Liberec
2021 At First Sight, (A)void Gallery, Prague

prokesjaroslav@centrum.cz
facebook